Galician NL Project / Proxecto Galego

Descarga de LibreOffice

Selected: LibreOffice Windows, versión 4.3.3, Galego

Debe descargar e instalar estes ficheiros seguindo unha ordenación:
Not the version you wanted?
Change the language
Change the version:
Change OS:
or download
  • Código fonte

    LibreOffice é un proxecto de software libre do que pode descargar o código fonte e compilar o seu propio instalador.