Galician NL Project / Proxecto Galego

Descarga de LibreOffice

Selected: LibreOffice Windows, versión 4.3.4, Galego

Debe descargar e instalar estes ficheiros seguindo unha ordenación:
Not the version you wanted?
Change the language
Change the version:
Change OS:
or download

Paquetes

  • PortableApps

    Unha versión portátil de LibreOffice empaquetada en formato PortableApps.com para que poida levar todos os seus documentos e todo o necesario para funcionar desde un USB, nube ou unidade local. Vexa PortableApps.com para máis información.

Desenvolvedores