Galician NL Project / Proxecto Galego

Funcionalidades 4.1

Selección de funcionalidades

Writer Rotate ImagesRotar imaxes en Writer en incrementos de 90 graos


Font Embed Now Xuntar os tipos de letra cos seus documentos. Writer, Calc e Impress permiten a incorporación da tipografía nos seus documentos.

Photo AlbumAgora é doado incluír unha serie de fotos en Impress coa funcionalidade "Photo Album".

Chart Wizard Stepped LineEngadir un tipo de liña a chanzos nos gráficas de liñas  XY (Scatter) fdo#61135 (Eric Seynaeve)
 
Especialmente para migracións, LibreOffice engade un número significativo de melloras de interoperatividade con formatos MS Office.
Arranxáronse un grande número de erros ata unha estimación sobre de 3000 erros, 400 dos cales veén de autores con enderezos de correo de  apache.org.(Páxina previa das funcionalidades da LibreOffice 4.0: 4.0)

(Ollo: Prema nas imaxes para amplialas)

  (Hint: click on images to enlarge)

https://www.libreoffice.org/assets/Uploads/EN-Project_images/LOIcons40x48/2013Li
Writer

 Write-rotate-ui
 • As imaxes incorporadas en Writer poden agora rotarse un incrementos de 90 graos fdo#34423(Tomaž Vajngerl)
Swxtextframe-gradient-ui
 • Os marcos de texto do Writer admiten ter un fondo con gradiente fdo#46029 (Miklós Vajna)
Suggestion Window for Writer.
 • Sore Windows, a moderna MI amosa as súas xanelas de suxestións nunha posición máis doada de ler. fdo#64298 (Yohei Yukawa - Google)
Comments Ruler Button
 • A barra de comentarios poden agora ser doadamente alternadas co botón na regra. fdo#38246 (Rodolfo Ribeiro Gomes)
 • Importar e exportar viñetas gráficas en numeracións para os filtros de  DOC, DOCX e RTF i#120928 (Jian Hong Cheng - Apache: a parte DOC,  e Miklos Vajna as partes: DOCX, RTF)
 • Mellora do manexo de comentarios nas notas a rodapé. fdo#34800 (Joren De Cuyper)

 • Os comentarios de intervalos de texto poden agora estendérense sobre múltiplos parágrafos. fdo#53442 (Miklos Vajna) 
 • O filtro de importación de DOCX manexa formas de debuxos  non bitmap. fdo#43641 (Miklos Vajna)

 

  Font Embed Before

  No embedded font in document

  Font Embed Now

  Embedded font in document

 • A incorporación de tipos de letra nun documento de Writer fdo#42195 (Luboš Luňák)

 

https://www.libreoffice.org/assets/Uploads/EN-Project_images/LOIcons40x48/2013Li

 
Calc

Chart Wizard Stepped Line
 • Engadir un tipo de liña a chanzos a gráficas de Liñas e XY (Scatter) fdo#61135 (Eric Seynaeve)
Count Number of Selected=
 • Nova funcionalidade na folla de cálculo Calc: Contar o número de celas seleccionadas: fdo#61541 (Prashant Pandey)
 • A incorporación de tipografías nunha folla de Calc fdo#61073 (Noel Power)
 • Importar grandes documentos HTML con máis de 64k celas de táboa. fdo#35756 (Eike Rathke)

Motor de fórmulas

 • Nova función NUMBERVALUE da folla de cálculo como se define en ODF OpenFormula. fdo#57180 (Winfried Donkers, Eike Rathke)
 • Nova función SKEWP da folla de cálculo como se define na ODF OpenFormula. fdo#60322 (Winfried Donkers)

 • Importar/exportar novas funcións en Excel 2013 para a compatibilidade con ODF OpenFormula. fdo#60032 (Eike Rathke)

  Manéxanse as seguintes funcións, os nomes das especilalidades danse así (entre paréntese o nome en inglés en-US na interface de usuario IU) [en corchetes o nome  ODF]

  ACOT, ACOTH, ARABIC, BASE, BINOM.DIST.RANGE (B) [BINOM.DIST.RANGE], BITAND, BITLSHIFT, BITOR, BITRSHIFT, BITXOR, COMBINA, COT, COTH, CSC, CSCH, DAYS, DECIMAL, FORMULATEXT (FORMULA) [FORMULA], GAMMA, GAUSS, IFNA, IMCOSH, IMCOT, IMCSC, IMCSCH, IMSEC, IMSECH, IMSINH, IMTAN, ISFORMULA, MUNIT, NUMBERVALUE, PDURATION (DURATION) [PDURATION], PERMUTATIONA, PHI, RRI, SEC, SECH, SHEET, SHEETS, SKEW.P (SKEWP) [SKEWP], UNICHAR, UNICODE, XOR

 

https://www.libreoffice.org/assets/Uploads/EN-Project_images/LOIcons40x48/2013Li 
Impress


 Photo Album Dialog

 • Agora é máis doado crear presentacións a partir dunha serie de imaxes coa funcionalidade «Photo Album». fdo#35546 (Gergő Mocsi) Atopar en: InserirImaxeÁlbum de fotos

 

Open LP Screenshot
 • Opción para desactivar a consola de presentación integrada, o que fai a integración con OpenLP moito máis suave (Manik Malhotra)
 • Incorporando tipografías nun ficheiro de presentación de Impress fdo#61072 (Radek Doulik)

 

Draw
Draw

 

base.png
Base

 • LimitboxLimitar os resultados dunha consulta usando a caixa de combinación «Límite» na barra de ferramentas de deseño de consulta. (Tamás Zolnai) Atopalo en: ConsultasVista de deseñoBarra de deseño
 • Query PropertiesNovo cadro de diálogo de propiedades da consulta na vista de deseño para engadir límite e distintas propiedades dos valores. (Tamás Zolnai) Atopalo en: ConsultasVista de deseñoEditarPropiedades da consulta
 • Query Properties Toolbar ItemO cadro de diálogo das propiedades da consulta pódese abrir desde a barra de ferramentas de deseño da consulta (Issa Alkurtass, Tamás Zolnai) Atopalo en: ConsultasVista de deseñoBarra de deseño
 

 


Math

Elements Docking Windows
 • Engadíronse novas xanelas de elementos de doca (Tomaž Vajngerl)
 

 

Chart
Chart

 • As gráficas agora pódense exportar a vectores gráficos (i.e. SVG,PDF) fdo#60137 (Tomaž Vajngerl)
 • Inserción de ficheiros odc en folllas de Calc a través de  InserirObxectoGráfica de ficheiro (Markus Mohrhard)

 

Core

 • Ar Script OS XO deseño do texto en Mac OS X migrouse do marco de desenvolvemento obsoleto (e só para 32-bit) ATSUI a Core Text, que admite adicionalmente tipos de letra OpenType para escrituras complexas coma a Árabe (Herbert Dürr – Apache, Tor Lillqvist, e Khaled Hosny)
 • Migrouse o asistente de axenda de Java a Python. Retiráronse 11 ficheiros, 5345 liñas e código java (Xisco Faulí) • Migrouse o asistente de web de Java a Python. Modificáronse 140 ficheiros, 5076 (+), 11416 (-). Retiráronse 55 ficheiros, 10426 liñas de código java (Javier Fernandez)
 • O deseño de texto en Linux (e outras plataformas X11) migrouse da obsoleta e abandonada ICU LayoutEngine biblioteca a HarfBuzz, que fornece mellor compatibilidade co deseño das OpenType en xeral e con escritas complexas en particular, así como notábeis melloras de rendemento especialmente para tipos de letra con gran número de buscas OpenType (Khaled Hosny, Fridrich Štrba)

 

Filtros

 • A exportación SVG tamén inclúe agora ligazóns a  fdo#47576 (Moritz Kütt)
 • Os tipos de ficheiro multimedia  Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), Advanced Audio Coding (AAC), Flash Video (FLV), Multiplexed OGG Video (OGX), RMI MIDI Audio e SND (SouND) Audio son agora accesíbeis en InserirImaxe e son fdo#36635,fdo#56832, fdo#62409 (Joel Madero, Samuel Mehrbrodt)

 Compatibilidade con documentos herdados do procesador de textos Mac Word

A integration de libmwaw escrita por Laurent Alonso trae a compatibilidade para un gran número de documentos de pre-OSX Mac word en diferentes formatos de ficheiro. Máis información neste blog. A seguir, preséntanse algún exemplos desta conversión.
  Orixinal Doc Convertido Doc
 • Microsoft Word de Mac 5.1
Business Letter Mac Word 5.1 MSWordMac5.1
 • Write Now 4.0


Invitation Write Now 4.0 Newsletter MacWrite Pro 1.5
 • MacWrite Pro 1.5


Newsletter MacWrite Pro 1.5 Newsletter LibO 4.1
 • AppleWorks 6.0


Teacher Letterhead AppleWorks 6.0 Teacher Letterhead LibO 4.1

 Importar e exportar ficheiros

Fixéronse numerosas melloras nos filtros de importación e exportación de Microsoft OOXML así como nos formatos de ficheiros binarios de de Microsoft Office e RTF. Detalles:

 • Filtros de ficheiro binario de Microsoft Office→ DOC, XLS, PPT, "ww8"
 • Filtros RTF→ RTF

 

Axuda

 • A sintaxe realza código Basic de exemplo na axuda local (David Vastag, Andras Timar)
Bascode-36 Bascode-40 Bascode-41

 

IGU

Barra de busca

Match Case Option
 • Engadir a opción “Coincidir maiúsculas/minúsculas” na barra de busca fdo#63035 (Andrzej Hunt)
 • Facer do atallo de Atopar Ctrl+F unha orde con alternancia fdo#59101 (Joren De Cuyper)

 • Engadir un botón de «Pechar busca» á barra de busca fdo#58526 (Joren De Cuyper)

Documentos recentes

Recent Documents List
 • Mellora na presentación de nomes de ficheiro na lista de documentos recentes (Samuel Mehrbrodt)
 • Engadir FicheiroDocumentos recentesFuncionalidade Limpar lista (Ariel Constenla-Haile - Apache)

 • Acceder a documentos recentes directamente desde a barra de ferramentas utilizando un despregábel á beira do botón «Abrir» fdo#42418 (Jan Holesovsky)llor

Diálogos ben dimensionados

Continúa o fluxo de produción de novos diálogos ben dimensionados.

Dialog Slide Show Old and New
Saves3641

Outros

Sidebar Widget Layout
 • Funcionalidade experimental: Barra lateral (Apache OpenOffice/IBM Symphony) con deseño redimensionable (do equipo LibreOffice)
 • Eliminar múltiplos estilos á vez fdo#46718 (Joren De Cuyper)
Symphony Gallery
 • Novas imaxes para a Galería (do Symphony da IBM)

 

Localization
Localización

Support Font Localized Calc Hyphenation
 • Guionización mellorada no Calc e no Draw (László Németh)
Vero3.1
 • Máis regras de comprobación en corrector gramatical LightProof de pt-BR (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot).
 • Grandes melloras no aliñamento nas xanelas de métodos de entrada utilizando IMR_QUERYCHARPOSITION fdo#64298 (Yohei Yukawa – Google)
 

Capacidades de escrita de dereita á esquerda

 

Rendemento

 • non procesar catorce mil liñas de descrición de etiquetas en cada inicio, adiándoas ata que se utilice unha folla de etiquetas (Matus Kukan)
 • algúns detalles incluídos na familia 4.0.x e que nunca se anunciaron:
  • Conta de palabras asíncronas - para que en grandes documentos non se retrase a renderización e a barra de estado ata que se conten as palabras -  pódese notar que o ciclo de conta despois de cargar aforra moitos segundos en grandes documentos (Michael Meeks)
  • a utilización de copiar sobre escritura na rima de importación de RTF  acelera significativamente a importación de grandes documentos RTF (Michael Meeks)
  • a utilización dunha fórmual hash para autocorrección ata que se necesite ordenar obtén un grande gaño de velocidade en autocorrección de grandes documentos (Michael Meeks)

 

Infrastrutura

 • Completada a migración a gnumake, e retirados todos os  dmake makefiles e binarios internos, isto dá un significativo paralelismo e melloras na compilación; véxase Björn Michaelsen’s blog – moita xente axudou neste traballo (Bjoern Michaelsen, David Tardon, Peter Foley, Norbert Thiebaud, Michael Stahl, Matus Kukan, Tor Lillqvist, Stephan Bergmann, Lubos Lunak, Caolan McNamara, Mathias Bauer, Jan Holesovsky, Andras Timar, David Ostrovsky, Hans-Joachim Lankenau, e moitos máis...)
 • En lugar de pasar un grande número de definicións de preprocesamento, utilizar -DFOO en cada liña de ordes do compilador xunto cunha semellante grande cantidade de regras de makefile para estabelecer eses varios ficheiros, utilizamos agora autoconf para producir varios config_host/config_feature.h ficheiros de inclusión separados cos que evitar moreas destes inconvenientes (Lubos Lunak)


 • Convertidas moitas instanciacións de compoñentes para que utilicen os novos e moito máis limpos e máis lexíbeis construtores (Noel Grandin) • A refactorización de L10ntools retira comportamentos obsoletos (métodos e clases), desduplica funcións e incrementa a eficiencia da fusión de traducións ao retirar algo do código con «traballo sen resultado» e reducindo as contas de buscar entre cadeas traducidas. (Tamás Zolnai)

 

Extension
Extensións

 • Melloras na Galería (Michael Meeks)
  • As galegrías poden agora ter nomes sensíbeis como "mygallery.thm" mellor que  sg<integer> o que evita conflitos no espazo-número enteiro e fai máis doado o seu empaquetado.
  • Créanse as galerías en tempo de compilación a partir dunha lista simple de ficheiros, o que a fai máis doada de ampliar.
  • Engadir a capacidade de traducir ficheiros da galería utilizando a sintaxe de ficheiro .desktop no ficheiro '.str' situado daquela a carón da galería
  name[en_US]=My Gallery
  name[de]=Meine Gallery
  name[fr]=...

 

Retirada / Abando de funcionalidade

 • Déixase de manter a compatibilidade con Mac OS X para PowerPC 
 • De igual xeito, déixase a compatibiidade para o OS X’s SDK v10.4 e 10.5.

 

 Arranxo de erros e remisións

 • Esta edición inclúe unhas dez mil remisións de todos os colaboradores. De todas elas, sobre catrocentas cicuenta teñen enderezos de correo de apache.org. • Arranxáronse un gran número de erros, demasiados para tentar unha lista precisa; mesmo contalos de forma precisa é difícil, particularmente porque algúns erros son realmente funcionalidades; no momento en que isto se escribe, continuamos a enviar arranxos, etc.  No entanto unha estimación razoábel anda polos trece mil erros, dos cales, uns catrocentos veñes de autores que teñen enderezos de correo de apache.org.
 

 

Cambios na API

Linguaxe de conexións entre C++ UNO e bibliotecas URE

As cabeceiras da tenda e rexistro de bibliotecas retiráronse da remisión ao núcleo do SDK c56013e97b7b5cf7a09a3ff99e0c172450dcb5a5
 • Estas bibliotecas nunca foron interfaces estábeis URE, así que non debería haber ningún código cliente utilizándoas..
 

Java

Servizos de novos estilos

 • Un gran número de servizos UNO existentes convertéronse a servizos de novo estilo, o que permite unha construción máis conveniente e de tipo máis seguro; non ten impacto sobre a compatibilidade do código cliente existente. (Noel Grandin)

Despublicando API de UNO

Cambios nas UNO API non publicadas

Cambiáronse as interfaces UNO non publicadas:

Retirando as opcións de configuración abandonadas

 • Java/Install/AdditionalClasspath core commit 7c48a2a83f4a92200c7f2b0f259bf1684d253436
 • Java/Install/AdditionalSearchPath
 • Java/Install/ExcludeVersion
 • Java/Install/InstallationPackage
 • Java/Install/PackageInstallationDirectory
 • Java/Install/RequiredVersion
 • Java/Install/Vendor
 • Java/Install/VerifiedVersion
 • Java/Install/Version
 • Java/VirtualMachine/DebugPort
 • Java/VirtualMachine/DisableAsyncGC
 • Java/VirtualMachine/EnableClassGC
 • Java/VirtualMachine/EnableVerboseGC
 • Java/VirtualMachine/EnvironmentType
 • Java/VirtualMachine/JavaLibPath
 • Java/VirtualMachine/JavaStackSize
 • Java/VirtualMachine/MaxHeapSize
 • Java/VirtualMachine/MinHeapSize
 • Java/VirtualMachine/NativeStackSize
 • Java/VirtualMachine/RunTimeLib
 • Java/VirtualMachine/SystemClassPath
 • Java/VirtualMachine/VMType
 • Java/VirtualMachine/Verbose
 • Java/VirtualMachine/VerifyMode

 

(Previous release pages: 3.5 / 3.4 / 3.3)