Galician NL Project / Proxecto Galego

Descarga de LibreOffice

Seleccionado: LibreOffice Source code, versión 6.3.3, Gaélico escocés